Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

12/07/2016 - 11:14

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7/1946 - 12/7/2016):

Xứng đáng là lực lượng mũi nhọn, tiên phong

TTH - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (ANND) trả lời phỏng vấn Báo Thừa Thiên Huế. Đại tá Lê Quốc Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết:

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Thừa Thiên Huế không ngừng lớn mạnh và luôn khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt, trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó, xứng đáng với danh hiệu “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và Nhân dân.

Đại tá Lê Quốc Hùng

Từ những ngày đầu tiên bảo vệ chính quyền non trẻ, cho đến những năm tháng máu lửa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lực lượng An ninh đã kiên gan, bền chí đấu trí, đấu lực, đấu pháp với kẻ thù. Bằng nghị lực và ý chí sắt đá, với niềm tin sắt son vào Đảng và Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ an ninh với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ đã giành nhiều thắng lợi hết sức to lớn. Sau khi đất nước thống nhất, lực lượng An ninh đã phối hợp với các lực lượng nhanh chóng thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội, làm thất bại các kế hoạch hậu chiến của các cơ quan tình báo nước ngoài, khám phá và trấn áp hàng loạt tổ chức phản cách mạng, đập tan mọi âm mưu, hoạt động lật đổ chính quyền của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước.

Những chiến công nổi bật trong thời kỳ hội nhập là gì, thưa đại tá?

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Thừa Thiên Huế đứng tr­ước thời cơ, vận hội mới, như­ng cũng đối mặt với những nguy cơ, thách thức. Lực lượng An ninh không ngừng đổi mới nhận thức, vận dụng linh hoạt, đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng và ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, về chiến lược, sách lược và nghệ thuật đấu tranh với các loại đối tượng phản cách mạng; tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp, sử dụng tổng hợp các biện pháp công tác công an, chủ động nắm và kiểm soát tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền đề ra chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp đảm bảo giữ vững an ninh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, xử lý hiệu quả các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm tại địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn đảm bảo, bảo vệ môi trường an toàn, thuận lợi phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển của địa phương, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với lực lượng ANND.

Có thể khẳng định, 70 năm qua, lực lượng An ninh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, luôn thể hiện là lực lượng mũi nhọn, tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và các phong trào thi đua yêu nước.

Lực lượng an ninh kinh tế trao đổi về công tác bảo vệ doanh nghiệp trên địa bàn

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, lực lượng ANND tỉnh cần phải hành động như thế nào?

Trong giai đoạn hiện nay, những biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực sẽ tác động nhiều mặt đến an ninh, lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng An ninh nói chung, An ninh Thừa Thiên Huế nói riêng sẽ nặng nề hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó, lực lượng An ninh Thừa Thiên Huế tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy nghiệp vụ, chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, nắm chắc và kiểm soát chặt chẽ tình hình, làm tốt chức năng tham mưu với Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; giải quyết, xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp, đẩy lùi nguy cơ gây mất ổn định; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời, quán triệt, vận dụng đường lối đối ngoại của Đảng vào công tác an ninh để tăng cường khả năng đề kháng, hạn chế, ngăn chặn từ xa các tác động tiêu cực đến an ninh chính trị trong nội địa và các âm mưu, hoạt động gây phương hại an ninh quốc gia, xâm phạm lợi ích của dân tộc.

Công tác trọng tâm lực lượng ANND tỉnh cần hướng tới là gì, thưa đại tá?

Nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định là lực lượng An ninh sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần phục vụ Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân...

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng ANND, lực lượng An ninh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, với công lao to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh đã chiến đấu và chiến thắng trong suốt 70 năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn đại tá!

THÁI BÌNH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP