Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

26/04/2021 - 07:00

Xứng đáng với kỳ vọng và tin tưởng của cử tri

TTH - Nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa VII (2016-2021) đã kết thúc, các đại biểu đã thực hiện tốt vai trò và quyền hạn theo luật định. Nói về những kết quả nổi bật, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cho biết:

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu

Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã tổ chức 27 kỳ họp (thường kỳ, bất thường và chuyên đề) với những tiến bộ rõ nét về đổi mới nội dung và cách thức tiến hành. Trong đó, chú trọng xây dựng chương trình và điều hành kỳ họp khoa học; công nghệ thông tin được áp dụng mạnh mẽ với kỳ họp không giấy tờ đã làm cho thời gian tổ chức kỳ họp được rút ngắn, chất lượng mỗi kỳ họp được nâng lên.

Hoạt động giám sát, thẩm tra có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực. HĐND thực hiện thành công 67 cuộc giám sát, trong đó có nhiều cuộc giám sát chuyên đề đi sâu vào từng lĩnh vực với những nội dung được lựa chọn phù hợp yêu cầu thực tiễn của địa phương, được đa số cử tri quan tâm.

Các Ban HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Hoạt động chất vấn cũng được đổi mới theo hướng tăng cường tính đối thoại, tranh luận với hình thức hỏi, đáp trực tiếp; nhiều vấn đề bức xúc của người dân được công khai chất vấn tại kỳ họp HĐND. Sau phiên chất vấn, đã phân công các Ban HĐND tỉnh theo dõi, giám sát kết quả thực hiện kết luận chất vấn.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân và xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri…

Với những kết quả đạt được nêu trên, có thể khẳng định, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tỉnh nhà.

Kết quả nào mang đậm dấu ấn nhất, thưa ông?

Kết quả mang đậm dấu ấn nhất trong nhiệm kỳ qua là công tác tổ chức các kỳ họp HĐND và quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua 27 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 464 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Ngoài việc ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hàng năm, HĐND tỉnh đã có nhiều nghị quyết chuyên đề trong từng giai đoạn, từng thời điểm thích hợp cho từng lĩnh vực, tạo ra sự đồng bộ trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được Nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Công tác giám sát nhiệm kỳ qua được cho là có nhiều chuyển biến quan trọng. Vấn đề đi đến tận cùng của sự việc cũng được cử tri đánh giá cao. Ông có thể thông tin thêm về thực hiện nhiệm vụ này?

HĐND tỉnh đã thực hiện thành công 40 cuộc giám sát chuyên đề đi sâu vào từng lĩnh vực với những nội dung được lựa chọn phù hợp yêu cầu thực tiễn của địa phương, được cử tri quan tâm. Các cuộc giám sát được tổ chức đúng quy trình, tiến hành nghiêm túc từ khâu ra quyết định thành lập đoàn giám sát đến việc tổ chức triển khai giám sát tại các cơ quan, đơn vị. Phương pháp giám sát được đổi mới theo hướng khảo sát thực địa trước một bước, giám sát qua báo cáo, làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị khi thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Qua giám sát đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra các kiến nghị hợp lý góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền. Nhiều cuộc giám sát đã được HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về kết quả giám sát, thể hiện quyết tâm của HĐND tỉnh trong việc xử lý các sai phạm.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tiếp công dân định kỳ tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cũng có nhiều đổi mới. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn?

Hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng tăng cường tính đối thoại, tranh luận, số lượng câu hỏi chất vấn ngày càng tăng, ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đề cập đến nhiều vấn đề cụ thể, quan trọng, được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Không khí tại các phiên chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, có tính xây dựng, làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp giúp cử tri, Nhân dân theo dõi, giám sát.

Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, vai trò của HĐND tỉnh trong công tác giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng tại địa phương được thể hiện rõ nét; có tác động cụ thể để giải quyết các vấn đề "nóng",  được dư luận và đông đảo cử tri quan tâm.

Người đứng đầu các cơ quan chức năng khi trả lời chất vấn đã có sự trăn trở và quan tâm hơn trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, giải đáp những băn khoăn, kiến nghị của cử tri, thể hiện rõ trách nhiệm mình, nhất là những vấn đề đã hứa trước HĐND và cử tri của tỉnh. Đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đi giám sát, khảo sát thực tế để nắm chắc kết quả giải quyết, trả lời chất vấn của các cơ quan chức năng.

Đánh giá của ông về hiệu quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh cũng như đối với các đại biểu HĐND tỉnh? Theo ông, làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng của đại biểu dân cử?

Thường trực HĐND đã chỉ đạo điều hòa, phối hợp chương trình hoạt động của các Ban, giữ mối liên hệ với đại biểu HĐND tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các Ban của HĐND và đại biểu HĐND dân tỉnh hoạt động theo quy định.

Nhìn chung, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh đã nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm cao để đưa hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát, phù hợp với nguyện vọng cử tri; lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để thẩm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện.

Về cơ bản, các đại biểu HĐND đều tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND. Một số đại biểu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc kết hợp với khảo sát thực tế để nắm chắc tình hình cử tri phản ánh. Một số đại biểu đã kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả, thể hiện tâm huyết trong hoạt động dân cử, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND, tạo niềm tin tưởng của cử tri vào HĐND.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng của đại biểu dân cử, cần chú trọng công tác nhân sự để giới thiệu người có tâm, có tầm, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và tâm huyết ứng cử để Nhân dân lựa chọn, quyết định bầu làm đại biểu HĐND. Đồng thời, bản thân mỗi đại biểu phải không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có trình độ năng lực, am hiểu về pháp luật và có điều kiện tham gia nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; phải luôn luôn gần dân và sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và ý chí của Nhân dân.

Ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của ông ở nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh?

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước những thời cơ, vận hội rất lớn. Khách quan mà nói thì nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh khóa VIII sắp tới là hết sức quan trọng, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt đây là giai đoạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo cơ chế đặc thù.

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, để đạt kết quả hoạt động cao nhất, HĐND khóa mới phải cùng toàn bộ hệ thống chính trị xác định và tập trung nguồn lực vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tìm kiếm giải pháp, thúc đẩy các chương trình, dự án trọng điểm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; chuẩn bị cho các chương trình, dự án mang tính chiến lược, đột phá phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững lâu dài cho các năm tiếp theo.

Ngoài ra, cần kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của HĐND các khóa trước; chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thái Bình (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP