20/06/2012 - 02:58

Xung kích, sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương

TTH - Nhiệm kỳ qua ghi nhận sự thay đổi lớn về bộ máy cơ sở Đoàn khi nhiều đơn vị tách ra do thành lập khối doanh nghiệp, tác động không nhỏ của biến động kinh tế, xã hội và khó khăn về nhân sự chuyên trách, song Đoàn khối các cơ quan tỉnh (Đoàn Khối) luôn vươn lên mạnh mẽ, thực hiện có kết quả cao các chương trình, mục tiêu đã đề ra.

Nhiều mô hình ý nghĩa

Công tác tuyên truyền đổi mới về nội dung, hình thức, chú trọng đến các hoạt động trực quan như hội thi, hội diễn, mittinh, tuần hành, quan tâm đến nội dung của các lớp học Nghị quyết, học tập chuyên đề, khai thác hiệu quả thế mạnh của các đơn vị truyền thông, Internet, giữ mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức chính trị xã hội. Nhiều mô hình hay được xây dựng như Thùng tiết kiệm làm theo lời Bác xây nhà Nhân ái, Văn phòng điện tử thanh niên, Lập kế hoạch trên 1 trang giấy, chuyên trang tuyên truyền thanh niên, Ngày làm việc áo xanh

Tình nguyện về vùng xa

 Phong trào cách mạng của Đoàn được tuổi trẻ Khối tích cực hưởng ứng tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Trong sáng tạo trẻ đã xuất hiện hàng trăm công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện để lại dấu ấn với công trình 5 năm giúp đỡ các xã bãi ngang và tình nguyện quốc tế, tham gia mạnh mẽ trong CCHC, xây dựng nhiều sân chơi trí tuệ trẻ, các hội thao phù hợp đối tượng, cổ vũ phong trào học tập nâng cao trình độ. Nhiệm kỳ đã ghi nhận nhiều mô hình mới như Hội nghị khoa học về công trình thanh niên, Ý tưởng trẻ xây dựng quê hương, Tình nguyện trên nước bạn Lào, Bò giống tặng dân nghèo, Đèn bão tặng dân, Chung sức xây nhà nhân ái, Bảo vệ dòng sông quê hương, Áo xanh tác nghiệp, Mạng lưới cộng đồng bảo vệ di sản, Vì một khu kinh tế xanh…Đặc biệt, ứng dụng CNTT là thê mạnh trong nhiệm kỳ với điều hành công việc trên Internet, website Đoàn, chấm công điện tử… Trên 2 tỷ đồng đã được huy động cho CTXH để xây dựng hơn 30 nhà nhân ái, hàng trăm hộ được giúp đỡ thoát nghèo, hàng ngàn người dân được khám bệnh, đầu tư gần 1 tỷ đồng cho hoạt động tình nguyện quốc tế, tập huấn kỹ thuật cho hơn 10.000 hộ dân. Tuổi trẻ Đoàn Khối luôn xung kích góp sức trẻ trong việc tham gia các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, các kỳ Festival, làm tốt công tác tham mưu, góp phần vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Khắc phục khó khăn về công tác nhân sự, cán bộ chuyên trách, Đoàn Khối luôn làm tốt công tác xây dựng tổ chức, sơ kết, tổng kết, đánh giá xếp loại, hàng năm, cơ sở Đoàn vững mạnh luôn đạt tỷ lệ trên 85%, đại hội nhiệm kỳ đảm bảo trên 90% đạt tiến độ. Kết nạp gần 1.000 thanh niên vào Đoàn, cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt ngày càng cao, Đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng tăng đều, nhiệm kỳ có hơn 650 đảng viên mới là thanh niên, chiếm tỷ lệ trên 65% của Đảng.

Xung kích, vươn xa

Nhiệm kỳ mới gắn liền với mục tiêu của Đảng và Nhà nước xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu của tuổi trẻ Đoàn Khối là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo hướng gần gũi, sát hợp, mang tính chủ động của thanh niên tập trung nội dung giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên, đặc biệt là văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Huế.

Trên cơ sở đó, Đoàn khối sẽ tiếp tục thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” gắn với các mô hình, công trình, phần việc thanh niên với các giải pháp, kết quả cụ thể. Khuyến khích các sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, có tính nhân rộng. Quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh và sự tự tin trong hội nhập quốc tế thông qua các giải pháp của Đoàn. Xây dựng công trình thanh niên giúp đỡ xã nghèo vùng miền núi biên giới, xây dựng nông thôn mới gắn với việc đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức triển khai các đội trí thức trẻ tình nguyện đưa kiến thức khoa học công nghệ, nhất là CNTT công nghệ sinh học về các địa bàn khó khăn. Duy trì mô hình TNTN giúp trẻ em các trường tiểu học ôn tập hè. Hàng năm, thành lập các đội hình tình nguyện y, bác sĩ đến các vùng sâu, vùng xa, tình nguyện quốc tế; Tổ chức sâu rộng cuộc vận động “Văn minh, thanh lịch và nếp sống đẹp của đoàn viên thanh niên”; xây dựng văn minh, văn hóa công sở, văn hóa học đường. Xung kích tham gia giải quyết những vấn đề cấp thiết, khó khăn tại cộng đồng như bảo vệ môi trường, trật tự ATGT. Đoàn viên công chức đẩy mạnh học tập kiến thức, kỹ năng mới, nâng cao trình độ qua việc có học vị cao hơn, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên sâu ngành nghề và các ngành học bổ trợ.

Phấn đấu đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo chất lượng về năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị để sẵn sàng tham gia cấp ủy, tham gia vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan, đoàn thể.

Trần Như Đăng Tuyên
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP