08/11/2016 - 13:51

Xung quanh bài báo: “Quảng Điền: Hàng chục trạm BTS chưa cấp phép đã xây dựng”

TTH - Báo Thừa Thiên Huế số 6797 ra ngày 17/10 có bài viết “Quảng Điền: Hàng chục trạm BTS chưa cấp phép đã xây dựng” của Hoàng Thảo Nguyên. Ngày 27/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có báo cáo gửi UNND tỉnh và phản hồi đến Báo Thừa Thiên Huế.

Theo đó, trên địa bàn huyện Quảng Điền hiện có 63 trạm BTS, trong đó, có 47 trạm được xây dựng trước thời điểm Công văn 644/UBND-XD ngày 24/2/2009 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng các trạm thu, phát sóng thông tin di động (Công văn 644); 15 trạm chưa cấp phép nhưng phù hợp với quy hoạch thì phải bổ sung đầy đủ thủ tục để cấp phép theo Công văn số 562 ngày 8/8/2016 của UBND huyện Quảng Điền về việc xử lý tồn tại các trạm BTS không có giấy phép xây dựng nhưng phù hợp với quy hoạch và đảm bảo chất lượng công trình.

Báo cáo của Sở TT&TT còn cho biết, tại thị trấn Sịa hiện có 8 trạm BTS, trong đó 7 trạm được xây dựng trước thời điểm Công văn 644 có hiệu lực và 1 trạm (Viettel) mới xây dựng trái phép tại BCH Quân sự huyện Quảng Điền. Đối với trạm Viettel lắp đặt tại vị trí Điện lực huyện Quảng Điền được cho là xây dựng từ năm 2012, báo cáo giải thích rằng, Viettel đã thuê lại hạ tầng cột của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, do EVN Telecom xây dựng trước thời điểm Công văn 644, không phải xây dựng từ năm 2012.

Với trạm Viettel xây dựng trái phép tại BCH Quân sự huyện Quảng Điền, Sở TT&TT chưa có văn bản đồng ý, do vị trí không phù hợp với quy hoạch của UBND tỉnh. Tuy nhiên, để phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc gia và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có công văn gửi UBND huyện Quảng Điền đề nghị tạo điều kiện phát triển trạm BTS tại khu vực này. Trong khi chưa có văn bản chấp thuận vị trí của Sở TT&TT, chi nhánh Viettel đã tự ý xây dựng trái phép. Ngày 30/8 vừa qua, Sở TT&TT đã cùng với các cơ quan chức năng huyện Quảng Điền họp yêu cầu chi nhánh Viettel dừng việc thi công trái quy định; hoàn thiện các hồ sơ liên quan, kèm giải trình để trình UBND tỉnh xin bổ sung quy hoạch…

Với những trạm BTS xây dựng trước thời điểm Công văn 644, khi chưa có quy định yêu cầu các trạm BTS phải xin phép xây dựng vẫn được phép tồn tại và hằng năm, Sở TT&TT đều phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền sở tại tiến hành kiểm tra chất lượng công trình, bắt buộc phải đánh giá kiểm định lại và thực hiện duy tu bão dưỡng đối với những công trình không đảm bảo chất lượng…

Báo Thừa Thiên Huế hoan nghênh Sở TT&TT kịp thời thông tin phản hồi.

PHÒNG XDĐ - NỘI CHÍNH

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP