23/07/2015 - 10:54

Xứng tầm đô thị động lực

TTH - Trước thềm Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Tuyến, TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Trà. Về định hướng phát triển trong 5 năm tới của thị xã, Bí thư Thị ủy Hương Trà Trần Duy Tuyến cho biết:

Bí thư Thị ủy Hương Trà Trần Duy Tuyến

Với vai trò là đô thị loại 4, Đảng bộ và Nhân dân Hương Trà đặt mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp và đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng phía Bắc tỉnh, xứng tầm là một đô thị động lực có dịch vụ và công nghiệp phát triển mạnh.

Để đạt được mục tiêu đó, Hương Trà có những giải pháp cơ bản nào, thưa ông?
Hương Trà sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp chính. Đó là nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch (QH). Trước hết là QH đô thị, giao thông và các ngành quan trọng khác trên phạm vi toàn thị xã, phù hợp với xu hướng phát triển chung của tỉnh. Tập trung hoàn thành sớm QH khu du lịch, cụm công nghiệp, làng nghề, các QH ngành chất lượng và có tính khả thi cao. QH phải đi trước một bước để định hướng yêu cầu phát triển.
Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển là giải pháp quan trọng. Để triển khai có hiệu quả, thị xã tập trung tăng cường thu ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng, đa dạng hóa và mở rộng các phương thức đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Vốn ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư cho công tác QH, các công trình hạ tầng trọng yếu, tạo điều kiện cơ chế để Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Cải thiện môi trường đầu tư sản xuất - kinh doanh, có cơ chế thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; huy động tối đa các nguồn vốn trong dân. Tăng cường hợp tác với các huyện, thị, thành phố để tạo môi trường liên kết vùng, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
Tiếp đó, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành. Trên cơ sở giải pháp xuyên suốt là tăng cường quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh.
Cuối cùng là việc tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, với phương châm “Nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả”. Sâu sát thực tiễn, nắm bắt, xử lý, giải quyết đúng tình hình; đề cao trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể để đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.
Xin ông cho biết, trong các giải pháp nêu trên, Đảng bộ thị xã chọn khâu nào là khâu đột phá và trong quá trình triển khai thực hiện Hương Trà đang gặp những khó khăn gì ?
Trong các nhóm giải pháp trên, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển được thị xã Hương Trà xác định là giải pháp quan trọng nhất, có tính chất quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới góp phần cải thiện đời sống cho Nhân dân.
Về những khó khăn, trước hết, phải kể đến nền kinh tế tuy đạt bước phát triển và tăng trưởng khá nhưng nhìn chung vẫn còn tiềm ẩn yếu tố thiếu bền vững. Tích luỹ nội bộ còn thấp, thiếu vốn đầu tư phát triển KT-XH. Công nghiệp phát triển nhanh nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực Tứ Hạ - Hương Văn - Hương Vân; kinh doanh dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát. Tốc độ đô thị hoá cao dẫn đến sự mất cân đối trong khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng; hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp xu thế phát triển, nhất là điện chưa được ngầm hoá, thoát nước chưa đầu tư đồng bộ. Để khắc phục những tồn tại, khó khăn trên, ngoài phát huy vai trò nội lực, Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi, huy động sự hỗ trợ từ các cấp, các ngành để xây dựng Hương Trà xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh.
Xin cám ơn ông!

Liên Minh (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP