Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/10/2018 - 08:15

Ý Đảng hợp lòng dân

TTH - Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao về những nội dung quan trọng mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng (khóa XII) đã bàn và thông qua, nhất là việc giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Các ý kiến khẳng định, các đồng chí UVTW Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị cũng đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCHTW Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương.

Thể hiện sự đồng tình cao

Hội nghị Trung ương 8 bàn nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, nên thu hút sự quan tâm của nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên toàn quốc nói chung và trong tỉnh nói riêng. Ngoài những nội dung về phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thì người dân đồng tình rất cao việc BCHTW Đảng thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng để bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội (khoá XIV) tới. Đồng thời, đánh giá cao việc BCHTW Đảng đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH TW Đảng.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ 4, Tổ trưởng Tổ dân phố 4, khu vực 1 phường Thủy Xuân (TP. Huế) cho biết: “Việc Tổng Bí thư được hội nghị giới thiệu bầu Chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối (100% số phiếu tán thành) thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất của BCHTW Đảng. Đây là điều cán bộ, đảng viên chúng tôi hết sức vui mừng, phấn khởi. Với cương vị này, Tổng Bí thư không chỉ chỉ đạo, điều hành mà còn đề ra nhiều quyết sách quan trọng để lãnh đạo, phát triển đất nước phát triển hơn nữa”. Các ý kiến đều khẳng định, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước chính là "ý Đảng, lòng dân".

“Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương mà BCHTW Đảng đề ra đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực. Một số lãnh đạo chủ chốt chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống... được BCHTW Đảng xem xét, thi hành kỷ luật tại hội nghị này càng củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng”, ông Nguyễn Phúc Ưng Ân – cán bộ lão thành cách mạng (70 tuổi đảng), trú tại phường Phú Hiệp (TP. Huế) chia sẻ.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh kỳ vọng, nếu mỗi một đồng chí UVTW Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân thì dù khó khăn đến mấy đất nước ta cũng vượt qua và đều đi đến thắng lợi trên tất cả các mặt trận.

“Tôi thực sự tâm đắc với lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nếu gần 200 UVTW Đảng (khoá XII) thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào BCHTW Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư”, ông Lê Anh Tuấn, Phân viện phó Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế cho hay.

Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã được Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng (khóa XII) xác định và thông qua. Tin tưởng ngay sau hội nghị này, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đưa đất nước ta ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP