Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS

Sau lễ mít tinh là tuần hành tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trên các tuyến đường chính của phường Đông Ba.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP