Chậm uống vitamin A bổ sung liều cao không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ

Dự kiến sau 15/12, nguồn vitamin A sẽ được phân bổ về cho tỉnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP