Hơn 10.200 loại thuốc, vaccine, sinh phẩm được gia hạn đăng ký lưu hành

Trong 46 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn lưu hành có 10 thuốc được sản xuất trong nước và 36 thuốc nước ngoài.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP