Đăng ký hiến tạng sau khi được nhận giác mạc

Đó là trường hợp hai bệnh nhân vừa được Bệnh viện Trung ương Huế ghép giác mạc từ một người hiến ở Gia Lai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP