Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Mỗi điều dưỡng là một chiến binh

Dịch vụ điều dưỡng, hộ sinh cung cấp được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là một trong bốn trụ cột của hệ thống dịch vụ y tế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP