Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

22/09/2022 - 15:25

Liên quan việc cung cấp sai hồ sơ đất đai tại xã Điền Lộc:

Yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục trước ngày 25/9

TTH.VN - Liên quan đến đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai của một hộ dân ở xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Phong Điền và UBND xã Điền Lộc đã báo cáo và cung cấp hồ sơ không đúng pháp lý, dẫn đến quá trình giải quyết khiếu nại không đúng quy định.

Trước đó, vào năm 2020, ông Đặng Nghé (thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc) gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện Phong Điền về vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất (SDĐ). Theo đơn khiếu nại của ông Nghé, việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ thửa đất số 38, tờ bản đồ số 1, tại xã Điền Lộc cho ông Hoàng Chung và bà Lê Thị Hương (thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc) trái quy định của Pháp luật. Điều này dẫn đến một số diện tích đất của ông Nghé bị mất.

Sau khi nhận đơn khiếu nại của hộ ông Đặng Nghé, ngày 30/12/2020, UBND huyện Phong Điền có Công văn số 1667/UBND-VP về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Nghé. Cụ thể, UBND huyện giao Thanh tra huyện kiểm tra, xác minh, tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời đơn cho công dân theo quy định.

Sau đó, Thanh tra huyện Phong Điền có văn bản gửi đến Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phong Điền và UBND xã Điền Lộc yêu cầu báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quan đến thửa đất số 38, tờ bản đồ số 1 mà ông Hoàng Chung và bà Lê Thị Hương quản lý, sử dụng trên.

Tuy nhiên, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phong Điền và UBND xã Điền Lộc đã báo cáo và cung cấp hồ sơ cho Thanh tra huyện không đúng pháp lý về quyền SDĐ của thửa đất trên. Điều này dẫn đến quá trình giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Nghé không đúng quy định; hộ ông Đặng Nghé không hài lòng với kết quả và tiếp tục có đơn khiếu nại.

Trước sự việc này, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan tại hai cơ quan Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Phong Điền và UBND xã Điền Lộc đã báo cáo, cung cấp hồ sơ đất đai không đúng pháp lý cho Thanh tra huyện.

Ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhấn mạnh: UBND huyện đã yêu cầu nghiêm túc phê bình Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện và UBND xã Điền Lộc trong công tác phối hợp cung cấp hồ sơ, báo cáo nguồn gốc, quá trình cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền SDĐ đối với thửa đất số 38, tờ bản đồ số 01, của ông Hoàng Chung, bà Lê Thị Hương, địa chỉ thửa đất tại thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc không đúng pháp lý về quyền SDĐ. Đồng thời, gấp rút tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai sót nói trên. Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện việc khắc phục về UBND huyện trước ngày 25/9/2022.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP