Giáo dục Tin tức giáo dục

06/01/2017 - 08:53

Yêu cầu các trường đại học báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Bộ GD&ĐT đã gửi công văn đề nghị các ĐH, học viện; các trường ĐH; các trường CĐ sư phạm báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 kèm theo minh chứng để phục vụ việc xác thực thông tin.

Một số trường đã gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT nhưng chưa gửi kèm theo các minh chứng theo yêu cầu của công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các trường cần đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH, trong đó nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra, thu thập dữ liệu và minh chứng kèm theo là: danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015 đã khảo sát; các quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2015 của trường.

Các trường khẩn trương công bố báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 trên trang thông tin điện tử của trường; đồng thời, gửi báo cáo (với các yêu cầu nêu trên) về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/1/2017 để Bộ GD&ĐT thực hiện xác thực thông tin.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP