Giáo dục Tin tức giáo dục

08/09/2017 - 14:29

Yêu cầu khắt khe về nhân lực khi mở đào tạo đại học ngành y

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga vừa ký Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Ngành y có yêu cầu rất cao về điều kiện nhân lực khi mở ngành. Ảnh: TTXVN

Thông tư áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học.

Theo đó, các cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ đại học khi ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. Việc mở ngành đào tạo đã được xác định trong phương hướng, kế hoạch phát triển của cơ sở đào tạo.

Trường hợp ngành đăng ký đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo cơ sở đào tạo phải làm rõ luận cứ khoa học, nhu cầu của xã hội về ngành mới này, thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới.

Yêu cầu về đội ngũ khi mở ngành mới phải có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sỹ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo. Trong đó có ít nhất một tiến sỹ và 4 thạc sỹ, hoặc hai tiến sỹ và hai thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo.

Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, yêu cầu về đội ngũ cao hơn rất nhiều.

Cụ thể, ngành Y đa khoa phải có tối thiểu hai tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, sáu tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và một tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Y học cổ truyền phải có tối thiểu hai tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, ba tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học cổ truyền và một tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Răng- Hàm-Mặt: có tối thiểu hai tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, hai tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng, ba tiến sỹ thuộc lĩnh vực răng-hàm-mặt.

Ngành Y học dự phòng phải có tối thiểu hai tiến sỹ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, một tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng và bốn tiến sỹ thuộc lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

Ngành Dược học phải có tối thiểu hai tiến sỹ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học cơ sở ngành Dược và ba tiến sỹ ở các lĩnh vực thuộc về các môn học chuyên ngành Dược.

Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định về thẩm quyền mở ngành đào tạo, các điều kiện về trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP