01/08/2016 - 18:36

Yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ đi công tác

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4488/UBND-KH gửi các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và TP. Huế yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ đi công tác.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế khi có kế hoạch đi công tác ngoài tỉnh phải kiểm tra, cân nhắc chương trình, kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh và mức độ quan trọng của nội dung công việc cần đi để quyết định việc trực tiếp đi hoặc cử cán bộ công chức đi cho phù hợp, tránh việc trực tiếp đi công tác ngoài tỉnh vào thời gian có kế hoạch họp và các hoạt động quan trọng của tỉnh.

Văn bản báo cáo, xin phép đi công tác phải nêu rõ sự cần thiết phải trực tiếp đi công tác mà không thể giao hay ủy quyền cấp phó hoặc cán bộ dưới quyền đi thay, nội dung chương trình và thời gian của chuyến công tác (kèm theo văn bản liên quan như giấy mời, văn bản triển khai công việc của cơ quan hoặc nội dung cần thiết phải làm việc với bộ ngành liên quan đến công việc của tỉnh). Chỉ được đi sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh, phải đảm bảo sắp xếp công việc và cử cấp phó chịu trách nhiệm phụ trách công việc chung của cơ quan, đơn vị trong thời gian đi công tác. Không đi quá thời gian đã cho phép của UBND tỉnh...

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP