Giáo dục Tin tức giáo dục

31/05/2013 - 17:59

“Yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học”

TTH - Là chủ đề của hội thảo khoa học vừa được Khoa Ngữ văn, Trường đại học Khoa học Huế tổ chức với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà văn, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên ở Đại học Huế và các đại học khác trong cả nước. 46 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo xoay quanh 3 nhóm chủ đề: Giới thiệu và bàn luận về khái niệm kỳ ảo, huyền thoại, về văn chương kỳ ảo; Phân tích, đánh giá sự hiện diện của yếu tố kỳ ảo, huyền thoại trong một giai đoạn văn học; Phê bình, thẩm định vai trò, vị trí của yếu tố kỳ ảo, huyền thoại trong một tác phẩm cụ thể.

6 tham luận được báo cáo tại hội thảo thể hiện sự phong phú, đa dạng của yếu tố kỳ ảo và huyền thoại trong văn học đương đại và đây cũng là đặc thù nghệ thuật mà các nhà văn luôn tìm cách thể hiện trong tác phẩm của mình.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP