Kinh tế Khoa học - công nghệ

25/01/2019 - 13:15

Cẩn trọng từ khâu đầu vào

TTH - Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM); thanh, kiểm tra; kiểm soát và xử lý ô nhiễm; quan trắc là 4 công cụ quản lý môi trường hiện nay. Bốn công cụ này đã phát huy hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng và bảo vệ môi trường (BVMT).

Quan trắc môi trường theo chỉ định, kế hoạch định kỳ... nhằm giúp kiểm soát, cảnh báo để kịp thời ngăn ngừa ô nhiễm

Công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM tiếp tục được Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) thực hiện đúng theo quy định và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Năm 2018, Sở TN&MT đã tiếp nhận và thẩm định, phê duyệt 25 hồ sơ dự án (DA) báo cáo ĐTM, 2 đề án BVMT, thực hiện phê duyệt ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của 3 hồ sơ DA. Trong các hồ sơ DA báo cáo ĐTM đã được thẩm định, phê duyệt có các DA lớn, có tầm ảnh hưởng đến môi trường như: nhà máy xi măng Long Thọ đầu tư xây dựng tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương (TX. Hương Thủy) với công suất 100 nghìn tấn/năm; nhà máy điện mặt trời Phong Điền 2 tại Khu CN Phong Điền công suất 50MW... Hai đề án BVMT đã được phê duyệt ĐTM là Nhà máy tinh bột sắn Phong An (Phong Điền); trạm trộn bê tông nhựa đường.

Thông qua kết quả ĐTM, việc giám sát công tác BVMT đối với các DA trọng điểm đã được tiến hành một cách chặt chẽ. Cũng thông qua công cụ ĐTM đã đưa ra cảnh báo về những tác động tiêu cực tới môi trường sinh thái của một số DA. Trong quá trình thẩm định hồ sơ DA báo cáo ĐTM, để đảm bảo hiệu quả cao, đơn vị thẩm định đã tổ chức khảo sát thực địa trước khi hội đồng họp đối với các DA nhạy cảm, nằm trong khu dân cư; mời các chuyên gia kinh nghiệm về môi trường tham gia phản biện; phản biện độc lập đối với các DA nhạy cảm, phức tạp. Qua đó, cơ quan thẩm định đã trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa báo cáo ĐTM của một số DA đầu tư trên địa bàn tỉnh vì chưa đảm bảo yêu cầu quy định. Đơn cử trong năm qua có DA của tổ hợp nông nghiệp của doanh nghiệp Quế Lâm, gồm 3 hạng mục: chăn nuôi, thức ăn gia súc, xay xát gạo.

Thời gian qua, thông qua đánh giá môi trường chiến lược các DA quy hoạch của tỉnh, liên vùng, liên khu vực đã chứng minh hiệu quả và có những đóng góp tích cực trong việc phát hiện, dự báo các tác động môi trường của các quy hoạch, góp phần chỉnh sửa, hoàn thiện các quy hoạch theo hướng phát triển bền vững liên quan đến quy hoạch về đất đai, đầm phá, rừng...

Không chỉ dừng lại ở công tác thẩm định, phê duyệt, sau khi các DA đã hoàn thiện báo cáo ĐTM, cơ quan chức năng tăng cường công tác hậu kiểm, xác nhận hoàn thành các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành theo đúng ĐTM đã xây dựng, cam kết. Sở TN&MT tiến hành rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành và thực tế hoạt động của các DA, lập danh sách và tiến hành kiểm tra đối với các DA thuộc đối tượng kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp BVMT; đồng thời thực quan trắc môi trường theo chỉ định hoặc theo kế hoạch, quan trắc hiện trạng môi trường định kỳ. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những công trình, DA không tuân thủ đúng quy định về BVMT; kịp thời đưa vào diện giám sát đặc biệt đối với một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, nên bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước, việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân và chính quyền nơi thực hiện DA trong việc xây dựng ĐMC, ĐTM một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng còn nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường- xã hội của DA một cách bền vững.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP