Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/01/2019 - 14:26

Công tác dân vận phải làm cho dân tin

TTH.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 10/1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị

Ngoài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’ré. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hồ Quang Minh; Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Minh Nhân chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công tác dân vận phải làm cho dân tin; phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Vì vậy, hệ thống chính trị, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các cấp tăng cường quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” cùng đồng nghĩa với việc giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư của Nhân dân, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; mở rộng dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…

Năm 2019, công tác dân vận tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung công tác dân vận; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình; đổi mới hoạt động các ban, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận…

Bám sát tinh thần đó, công tác dân vận của tỉnh trong năm 2019 được thực hiện với chủ đề: “Thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” tập trung vào việc nâng cao đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận” với 9 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP