Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

10/09/2019 - 14:09

Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật

TTH.VN - Là nội dung lớp tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức, khai mạc sáng 10/9 tại TP. Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Nguyễn Thế Kỷ đã đến dự.

Gần 200 học viên đến từ 34 tỉnh, thành, đơn vị phía Nam tham gia lớp tập huấn 

Trong 3 ngày, gần 200 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, giảng viên… đến từ 34 tỉnh, thành, đơn vị khu vực phía Nam đã nghe PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, TS. Ngô Phương Lan, NSND Lê Tiến Thọ báo cáo các chuyên đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”; “Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; “Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật”; “Tình hình Điện ảnh, Sân khấu hiện nay – Vấn đề và giải pháp… và đi thực tế một số điểm di tích lịch sử, văn hóa của TP. Hồ Chí Minh.

Theo Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, thực tế, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển văn học, nghệ thuật của các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước còn hạn chế, chưa lường hết mặt trái thị trường; một số địa phương còn xem nhẹ vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ; chưa đánh giá đúng vị thế của văn hóa trong mối quan hệ với kinh vế, chính trị; hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn biểu hiện tránh né, một chiều, tính lý luận chưa cao…

"Lớp tập huấn sẽ góp phần giúp học viên củng cố, nắm vững đường lối phát triển văn học, nghệ thuật, đồng thời nâng cao năng lực đấu tranh chống quan điểm sai trái và xử lý các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật thời gian tới", ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Lớp tập huấn kết thúc ngày 12/9.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP