18/12/2018 - 14:40

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG NAM ĐÔNG – A LƯỚI:

Sớm xem xét, kết luận xử lý các cá nhân liên quan

TTH - Liên quan đến việc Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội vì vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74), UBKT Tỉnh ủy đã và đang tiếp tục tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận, xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan.

Nhiều đoạn ở Tỉnh lộ 74 kém chất lượng, bị hư hỏng nặng

Ngày 21/6/2017, Thanh tra Bộ Quốc phòng có kết luận thanh tra toàn diện về dự án đầu tư xây dựng Tỉnh lộ 74. Từ kết luận, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Văn phòng của Bộ đã có công văn gửi đến các đơn vị liên quan và UBKT Quân ủy Trung ương.

Ngày 1/6/2018, UBKT Quân ủy Trung ương có công văn đến Đảng ủy Quân khu 4 về việc hướng dẫn xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên có liên quan tới sai phạm trong thực hiện dự án Tỉnh lộ 74. Thực hiện công văn của UBKT Quân ủy Trung ương, ngày 12/6/2018, Đảng ủy Quân khu 4 có công văn gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên có liên quan tới sai phạm trong thực hiện dự án này.

Trên tinh thần đó, ngày 27/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp thống nhất giao cho UBKT Tỉnh ủy thành lập Đoàn kiểm tra giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan tới sai phạm trong thực hiện dự án.

Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9/7/2018, UBKT Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 103 để thành lập Đoàn kiểm tra 103. Theo quyết định, Đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên và ông Dương Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 74 thi công dở đang

Qua tham mưu của Đoàn Kiểm tra và UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản báo cáo với UBKT Trung ương về những cán bộ, đảng viên liên quan đến dự án nhưng đã chuyển sinh hoạt ra khỏi Đảng bộ tỉnh.

Sau khi nghiên cứu, ngày 29/8/2018, UBKT Trung ương đã thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, trách nhiệm đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mới đây, từ ngày 3 đến ngày 6/12/2018, UBKT Trung ương đã tổ chức kỳ họp lần thứ 32. Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa.

Kết luận của UBKT Trung ương chỉ rõ, trong thời gian giữ chức vụ UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 4/2005 – 1/2012) Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Tỉnh lộ 74 dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, quân đội và cá nhân.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa.

Ông Dương Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra 103 cho biết, với trách nhiệm được giao, Đoàn Kiểm tra đã và đang nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án để xem xét cụ thể trách nhiệm của các chủ đầu tư, thành viên Ban Quản lý dự án này. Hiện nay, những cá nhân liên quan đến dự án có một số người đã về nghỉ hưu và chuyển công tác khác; cũng có người đang đương chức đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Đoàn kiểm tra đã tiến hành họp kiểm điểm các cá nhân này tại nơi cư trú.

“Nội dung Đoàn kiểm tra tiến hành họp là kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân được phân công trong triển khai thực hiện dự án. Đoàn cũng đã và đang xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan cho UBKT Tỉnh ủy. Từ đó, UBKT Tỉnh ủy báo cáo để Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xem xét, kết luận xử lý tập thể và các cá nhân theo đúng quy định của Đảng”, ông Dương Văn Tuấn khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP