Thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính – Kế toán tại Thừa Thiên Huế

Phân hiệu Trường đại học (ĐH) Tài chính – Kế toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 8/1/2018 theo Quyết định số 64QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP