Mức thu tối đa xét tuyển ĐH là 30.000 đồng/nguyện vọng

Mức thu tối đa khi thí sinh dự tuyển ĐH và CĐ sư phạm dựa trên kết qảu thi THPT quốc gia là 30.000 đồng/ nguyện vọng (áp dụng cho tất cả các nguyện vọng).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP