Trao bằng tốt nghiệp cho gần 730 sinh viên Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Đợt này, có 729 sinh viên của trường được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng ĐH, trong đó có 36 sinh viên xếp loại xuất sắc, 148 sinh viên xếp loại giỏi, 449 sinh viên xếp loại khá...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP