Gần 500 sinh viên Trường ĐH Sư phạm hưởng ứng Ngày Pháp luật

TNGT gây ra nhiều hậu quả không chỉ với bản thân cá nhân, gia đình mà còn ảnh hưởng xã hội. Các thống kê cho thấy TNGT gây thiệt hại khoảng 50.000 tỷ đồng/năm; Ảnh hưởng đến kinh tế và nguồn nhân lực...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP