Đại học Huế gặp mặt, chúc tết các nhà giáo và báo chí

Năm 2018, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng ĐH Huế đã đạt được nhiều kết quả nỗ lực trên các lĩnh vực công tác

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP