Nhiều điểm mới ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 2020 sẽ tổ chức vào ngày 9 và 10/8/2020. Dịch bệnh COVID - 19 kéo dài khiến cho kỳ thi phải lùi lại hơn 1 tháng và diễn ra giữa mùa hè.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP