Sẽ không tuyển thẳng đầu cấp học sinh đạt giải các cuộc thi kể từ năm học 2018 - 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo giảm các cuộc thi cấp quốc gia; chỉ chọn tổ chức một số cuộc thi cơ bản, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của ngành.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP