Hỗ trợ hơn 239 tỷ đồng cho sinh viên khởi nghiệp

Đó là nguồn kinh phí sẽ được dùng để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của sinh viên các trường ĐH CĐ bắt đầu được thực hiện từ năm 2017 đến 2020 vừa được Bộ GDĐT phê duyệt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP