Sẽ giám sát lộ trình trả nợ bảo hiểm xã hội của Trường phổ thông Huế Star

Hội đồng quản trị (HĐQT) Trường phổ thông Huế Star cam kết sẽ trả nợ BHXH của người lao động kéo dài tại buổi làm việc với đoàn liên ngành chiều 25/9.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP