Công khai rao... học thuê

“Bạn là người bận rộn trong công việc, bạn muốn có một kết quả học tập tốt hơn. Hãy đến với chúng tôi, đội ngũ học hộ từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Huế…”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP