Hơn 100 cán bộ, giảng viên tham gia hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra

Hơn 100 cán bộ, giảng viên từ nhiều cơ sở đào tạo thuộc ĐH Huế sẽ được trao đổi, chia sẻ về quy trình xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP