Điểm xét tuyển vào các trường công an năm 2019

Nhằm tăng chất lượng nguồn tuyển vào trường công an, Bộ Công an quy định, thí sinh phải có tổ hợp môn thi từ 7,0 trở lên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP