Tuyển chọn tác giả biên soạn sách giáo khoa cho chương trình phổ thông mới

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tuyển chọn tác giả biên soạn bộ SGK chương trình phổ thông mới. Mọi việc sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP