An toàn cho học sinh trong bão, lũ: Còn nhiều khoảng trống

Mưa lớn, nước ở các con sông lên rất nhanh, giao thông ở nhiều địa phương vùng thấp trũng ngập chìm trong nước nhưng nhiều học sinh vẫn đến lớp do không nắm rõ thông tin được nghỉ học.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP