08/10/2018 - 20:32

Hương Thủy: Nhiều vấn đề mới tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo

TTH.VN - Trong 2 ngày (8-9/10), hơn 150 học viên là Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức.

Sau khi nghe thông tin về các nội dung cơ bản đã được thông qua tại Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, các học viên được tập huấn các nội dung liên quan đến nguyên tắc trả lời báo chí và ứng xử tin đồn, dư luận xã hội; công tác tư tưởng ở cơ sở; được thông tin thời sự, định hướng công tác tư tưởng và công tác tuyên truyền; một số giải pháp trong xử lý điểm nóng về tình hình chính trị - xã hội; nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng…

Nội dung tập huấn lần này tập trung vào những vấn đề mới, có tính thời sự cao, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở địa phương.

Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP