29/05/2019 - 20:42

Phong Điền phổ biến các luật mới

TTH.VN - Sáng 29/5, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thủy sản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng thống kê 16 xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức…

Về Luật Thủy sản 2017 có 9 chương và 105 điều, thay thế và bổ sung cho những bất cập của Luật Thủy sản 2003, tạo môi trường cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, ngư dân định hình sản xuất nuôi trồng phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế cũng như luật pháp quốc tế trong quá trình đánh bắt, xuất khẩu...

Văn Bốn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP