Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/01/2018 - 12:31

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu

TTH.VN - Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 bằng hình thức trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính; Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Lẫm chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những đóng góp của công tác dân vận cùng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng của từng địa phương và cả nước: kinh tế - xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, vượt mức đề ra; công tác đối ngoại được tăng cường; tổ chức thành công năm APEC Việt Nam 2017, đã tạo thế và lực cho đất nước...

Với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, năm 2018, công tác dân vận tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo hướng “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Tại Thừa Thiên Huế, năm qua, công tác dân vận của Đảng trong toàn tỉnh không ngừng đổi mới, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; động viên cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua.

Năm 2018, công tác dân vận theo hướng trọng tâm là, tăng cường kiểm tra, cổ vũ, động viên phong trào thi đua “Dân vận khéo” và nhân rộng tấm gương “Dân vận khéo”; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác dân vận; kịp thời nắm bắt tình hình để vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thi đua phát triển sản xuất; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…

Tin, ảnh: Anh Phong
 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP