Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Thêm động lực và niềm tin khi học Bác

Với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tạo sự lan tỏa đến từng cán bộ, chiến sĩ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP