11/07/2018 - 16:00

Hận cả... Phật (?!!)

TTH - Người con của ông lấy vợ đã lâu, vợ chồng ông mong có cháu bế bồng cho vui cửa vui nhà. Vậy nhưng, mong mãi mong hoài, cô dâu vẫn không có tín hiệu gì.

Cả nhà động viên, khuyên lơn hai vợ chồng đi khám. Tìm thầy chạy thuốc khắp nơi vẫn không công hiệu. Đôi vợ chồng trẻ gần như vô vọng, vợ chồng ông cũng như có lửa đốt trong lòng.

"Dương y" không công hiệu, hay là có kẻ trên trách mắng quở phạt gì cũng nên. Nghĩ vậy, vợ chồng ông sắm sanh lễ vật cầu khấn gia tiên, van lơn các "bà cô thân ruột". Cũng không thấy ứng nghiệm. Chợt một ngày nghe người mách miệng có vị sư có "phép" cầu con rất linh diệu, mười người xin thì gần như chục người thỏa nguyện (?). Vợ chồng ông quá mừng rỡ, vội nhờ người kết nối và thỉnh cho được sư nọ về nhà cứu giúp, tốn kém bao nhiêu cũng không nề hà. Mời được sư về trì kinh niệm chú, vợ chồng ông khấp khởi đợi chờ trong ngập tràn hy vọng.

Nhưng rồi ngày lại qua ngày, vẫn không mảy may có tín hiệu vui. Từ hy vọng, ông sinh ra thất vọng và chìm trong sân hận. Ra am thắp hương, ông "dọa" mấy "bà cô" coi chừng sẽ không được... thờ nữa vì đã không chịu nghe lời cầu khấn của ông. Ông trách người đã mách miệng cho ông về vị sư nọ. Trách cả người kết nối và trách luôn cả Thần, Phật đã không hề linh diệu như đồn thổi...

Nhiều người biết chuyện cảm thông với nỗi muộn phiền của gia đình ông. Song cũng ngạc nhiên không ít với cách ứng xử vô lý vô sự của ông. Tổ tiên, cô bà là trách nhiệm, là hiếu sự con cháu phải phụng thờ. Chứ sao cầu không được lại đe dẹp bỏ?!! Ông cũng là người trí thức, là phật tử, có đi chùa, có nghiên cứu kinh sách nhà Phật không ít. Hẳn ông cũng từng biết kinh sách nhà Phật có chép câu chuyện lúc Phật tổ Thích Ca còn tại thế, có người mẹ không may có con nhỏ bị chết. Nghĩ đức Phật có phép thần thông, bà tìm đến nhờ cứu. Phật tổ đã bảo bà hãy đi xin một ít tro bếp của nhà nào chưa từng có ai chết mang về, Phật sẽ cứu. Tìm mãi không hề có thứ tro ấy, bà lại trở về khóc với Phật. Phật tổ nhân đó mới dạy cho bà lẽ vô thường hoại diệt ở đời, sinh-tử là quy luật mà không ai thoát và không có phép thần thông nào để hóa giải cả... Phật tại thế đã từng dạy như vậy, nay người trần tục làm sao cầu "phép" Phật (?!). Giáo lý của nhà Phật là để hướng thiện, để giải thoát, không phải là phép biến hóa "phù thủy". Vô sinh là nỗi đau nhưng là căn bệnh khó. Y học dù hiện đại mấy cũng phải bó tay khi gặp những ca có cơ địa, cơ thể không thích ứng, hay bị "khiếm khuyết" thế nào đó. Sao lại đi tin, đi cầu rồi lại trách Thần hận Phật?!!

Buồn cho ông mà cũng trách cho cái vị sư nào đó đã nhận lời giúp ông cầu xin chẳng hợp chút nào với lời Phật dạy.

Thượng Bích

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP