Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/11/2018 - 15:05

Nam Đông: Thêm 22 đơn vị được trao bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa

TTH.VN - Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng 8/11, UBND huyện Nam Đông tổ chức lễ trao bằng công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018 cho 22 thôn, cơ quan, trường học trên địa bàn.

Trao bằng đạt chuẩn văn hóa cho các đơn vị 

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện miền núi Nam Đông có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển sâu rộng cả quy mô lẫn chất lượng. Vai trò của chính quyền, mặt trận các đoàn thể được đề cao; tinh thần tự giác, ý thức làm chủ của Nhân dân được phát huy, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết nội bộ, đoàn kết dân tộc.

Cùng với đó, bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn được giữ gìn, phát huy; hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội dần xóa bỏ, môi trường văn hóa phát triển lành mạnh… góp phần thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây trong dựng nông thôn mới.     

Đến nay, có 31/60 thôn, tổ dân phố và 61/86 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và số gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ hơn 90%.

Dịp này, UBND huyện đã trao Quyết định công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa cho 22 thôn, cơ quan, đơn vị và đang đề nghị tỉnh công nhận thêm 6 cơ quan đợn vị.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP