Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

05/01/2019 - 18:06

Phong Điền phấn đấu đạt mức thu nhập bình quân đầu người 36,4 triệu đồng/năm

TTH.VN - Chiều 5/1, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Trao cờ đua của UBND tỉnh cho Phong Xuân và Điền Hải

Với chủ đề “Năm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Năm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, huyện Phong Điền tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; Đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống…

Huyện Phong Điền đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất tăng 15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.400 tỷ đồng; tổng thu ngân sách phân cấp trên địa bàn là 200 tỷ; thu nhập bình quân đầu người thực tế đạt 36,4 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 60.000 tấn; xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 58,5%, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho khoảng 1200 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,45%;… Thực hiện 3 chương trình trọng điểm gồm phát triển công nghiệp – du lịch; Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hạ tầng; Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua nhằm tạo khí thế thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 đơn vị dẫn đầu là Nhân dân và cán bộ xã Phong Xuân và xã Điền Hải.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP