Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/05/2019 - 14:07

Quảng Điền gieo cấy sớm vụ hè thu

TTH - Là vùng thấp trũng, vụ lúa hè thu năm nay, huyện Quảng Điền đưa vào gieo cấy sớm hơn mọi năm nhằm thu hoạch kịp thời, tránh thiệt hại do lũ lụt.

Đồng ruộng ở Quảng An đang được người dân gieo sạ

Tập trung giống lúa chủ lực

8 sào lúa vụ lúa đông xuân 2018-2019 được hộ ông Nguyễn Văn Quang ở thị trấn Sịa gieo cấy sớm hơn so với mọi năm, chủ yếu các giống ngắn ngày và cực ngắn ngày đã rút ngắn thời gian sinh trưởng 7-8 ngày, đến nay diện tích lúa đã được gia đình ông Quang thu hoạch xong.

Với phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất gieo cấy lúa hè thu đến đó, 8 sào ruộng của ông Quang cơ bản đã xong khâu làm đất, cải tạo đồng ruộng, ngày 5/5 tiến hành gieo cấy. Vụ lúa hè thu cũng được ông Quang đưa các giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày vào gieo cấy nhằm rút ngắn tối đa thời gian sinh trưởng, thu hoạch trước lũ. Đồng ruộng của ông Quang cũng như hàng trăm ha trên địa bàn thị trấn Sịa phù hợp với các giống lúa TH5, HT1, Iri352, HN6, PC6, TH5, ML48…

Chủ tịch UBND thị trấn Sịa, ông Hồ Đăng Dũng nhận định, một trong những yếu tố tiên quyết, ứng phó biến đổi khí hậu là cơ cấu giống thích hợp với xu thế thời tiết. Vụ hè thu năm nay, UBND thị trấn xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động người dân triển khai gieo cấy sớm hơn mọi năm từ 7-10 ngày để thu hoạch kịp thời, đưa lúa về nhà trước mưa lũ.

Giám đốc HTX NN Đông Phú, xã Quảng An, ông Lê Văn Thứ thông tin, xã viên, nông dân tranh thủ thu hoạch lúa đông xuân xong, tiến hành ngay việc làm đất gieo cấy lúa vụ hè thu. Cùng với gieo cấy sớm, HTX hướng dẫn nông dân đưa giống ngắn ngày và cực ngắn ngày vào gieo cấy; trong đó tập trung các giống chủ lực như TH5 và một số giống mới như Ma Lâm 48, Thiên ưu 8, BOT 1 và BT6. HTX hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, “ba giảm ba tăng” vào sản xuất cũng là một trong những biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất lúa hè thu.

Phấn đấu thu hoạch trước ngày 30/8

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Ngọc Tiến đánh giá, biến đổi khí hậu đã diễn ra từ nhiều năm nay nên các địa phương cơ bản đã nắm bắt tình hình thời tiết, từ đó có biện pháp ứng phó, sản xuất phù hợp. Ba năm gần đây, người dân đưa vào gieo cấy lúa đông xuân và hè thu sớm hơn trung bình nhiều năm từ 5-7 ngày. Tùy thuộc vào diễn biến thời tiết, khả năng sinh trưởng của lúa có thể gieo cấy, thu hoạch sớm hơn từ 7-10 ngày.

Vụ đông xuân 2018-2019, do thời tiết nắng ấm, không có mưa rét nên thời gian sinh trưởng của cây lúa rút ngắn từ 10-12 ngày, thu hoạch tập trung từ ngày 1/5 đến ngày 10/5. Nhiều diện tích ngay sau khi gặt xong được nông dân tiến hành làm đất gieo cấy vụ hè thu. So với vụ hè thu năm trước, vụ này dự kiến gieo cấy sớm hơn trên dưới 10 ngày. Đây là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiệt hại do lũ lụt.

Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền yêu cầu các địa phương triển khai kế hoạch, điều hành tốt khâu làm đất, thủy lợi để gieo cấy đại trà đúng lịch thời vụ, đảm bảo lúa vụ hè thu trổ tập trung từ ngày 15/7 đến ngày 30/7, phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 30/8. Dự báo năm nay hạn hán sẽ diễn biến phức tạp. Ngay sau khi kết thúc gieo cấy, các địa phương huy động lực lượng nạo vét kênh mương, ao hồ, các trằm trên vùng cát nhằm tạo thêm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền, vụ hè thu năm nay, trên địa bàn huyện hoàn toàn sử dụng các giống lúa thuộc nhóm ngắn ngày, cực ngắn để gieo cấy 100% diện tích, với các giống chủ lực như: TH5, Khang dân, HT1, Iri352, HN… Các địa phương sử dụng giống lúa xác nhận vào sản xuất, phấn đấu đạt trên 90%.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP