Để Phong Điền sớm trở thành đô thị loại IV

Để Phong Điền sớm trở thành đô thị loại IV

Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV là yêu cầu khách quan trong tiến trình phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế; phù hợp với định hướng, chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị của tỉnh.
“Thủ lĩnh” nông dân nhiều tâm huyết

Những cánh đồng sản xuất theo mô hình canh tác lúa hữu cơ ở xã Phú Mỹ diện tích ngày càng mở rộng. Ở đó có rất nhiều tâm huyết và nỗ lực của ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc HTXNN Phú Mỹ 1...

“Thủ lĩnh” nông dân nhiều tâm huyết
Vai trò mới của các hợp tác xã nông nghiệp

Hiện nay, HTX nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các ngành nghề. Các HTX thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy vai trò kết nối với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Vai trò mới của các hợp tác xã nông nghiệp
Động lực… thoát nghèo

Hai năm qua, huyện A Lưới đã triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 của Chính phủ. Nguồn tín dụng ưu đãi này đã và đang hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Động lực… thoát nghèo
Hướng đến nông thôn mới thông minh

Không chỉ xây dựng cuộc sống ấm no, hạ tầng khang trang, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) còn gắn với chuyển đổi số, hướng đến NTM thông minh.

Hướng đến nông thôn mới thông minh
Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam

Dự án được khởi động từ năm 2022 và do Cục Kiểm lâm chủ trì, kinh phí xây dựng và vận hành dự án do Tổ chức Động vật châu Á viện trợ không hoàn lại là 10,5 triệu USD (tương đương 242,5 tỷ đồng).

Khánh thành giai đoạn 1 Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam
Hiệu quả từ mô hình kinh tế tập thể

Những năm gần đây, nhờ chú trọng phát triển kinh tế tập thể, nhiều hợp tác xã (HTX) vươn lên làm ăn có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Hiệu quả từ mô hình kinh tế tập thể
Làm giàu từ trồng cỏ và nuôi bò

Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân điển hình vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu trên chính đất quê hương mình.

Làm giàu từ trồng cỏ và nuôi bò
Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế
LIÊN KẾT TRONG NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ:
Rời rạc và chưa gắn với lợi ích các bên

Nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ trong thời gian gần đây có sự phát triển đúng hướng với chủ trương, chính sách của tỉnh.

Rời rạc và chưa gắn với lợi ích các bên
Return to top