30/11/2018 - 20:48

Tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện

TTH - Chiều 30/11, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), hành chính năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung nhấn mạnh, Cục THADS tỉnh cần tập trung chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện; quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế...

Năm 2018, tổng thụ lý toàn ngành là 5.608 việc, giảm 7,15% so với năm 2017; số việc đã giải quyết xong đạt tỉ lệ 80,20%, vượt 6,65% so với chỉ tiêu giao. Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý là 711 tỷ đồng, số tiền đã ủy thác 28 tỷ đồng, đã giải quyết xong 105 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 33,6%, vượt 1,6% so với chỉ tiêu. Án tồn đọng có điều kiện thi hành giảm 18% về việc và 7,6% về tiền.  

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP