ClockThứ Ba, 02/04/2024 14:14

Tập trung chuẩn bị cho Tháng hành động vì Hợp tác xã

TTH - Lần đầu tiên, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì HTX với chuỗi các hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX, diễn ra trong năm 2024, cao điểm nhất từ ngày 29/3/2024 đến ngày 29/4/2024. Với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của HTX”, Tháng hành động vì HTX năm 2024, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh – ông Trần Lưu Quốc Doãn đã có cuộc trao đổi với Báo Thừa Thiên Huế.

Tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triểnKý kết phối hợp công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024Thủ tướng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024

 Ông Trần Lưu Quốc Doãn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Xin ông cho biết, thời gian qua, các HTX trên địa bàn tỉnh đang hoạt động như thế nào và đã gặt hái được những thành công gì?

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 320 HTX, thu hút hơn 170.000 thành viên tham gia; doanh thu bình quân của HTX ước đạt 3.300 triệu đồng; lãi bình quân một HTX đạt 165 triệu đồng.

Các HTX đã mạnh dạn đổi mới, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả, từng bước củng cố lại tổ chức, quản lý, điều hành, đổi mới quan hệ sản xuất và tăng cường lực lượng sản xuất; vai trò tự chủ của các HTX được đề cao, thành viên tham gia HTX một cách tự nguyện, nhiều HTX đã xây dựng được phương án hoạt động phù hợp, huy động được sự tham gia đóng góp của đông đảo thành viên, nhiều HTX đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động tại địa phương cũng như đóng góp quan trọng trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Nhiều HTX đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, ứng dụng nông nghiệp cao, bước đầu đã mang lại hiệu quả rất đáng khích lệ, sản phẩm làm ra cũng như vị thế của HTX được nâng lên, xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế và ổn định xã hội của địa phương, điển hình như: HTX Quảng Thọ 2; HTX An Lỗ; HTX Mây tre đan Bao La; HTX Phú Hồ…

 HTX Mây tre đan Bao La nâng cao chất lượng mẫu mã nhằm phục vụ thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

Ngoài ra, xuất phát từ nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ, ngày càng có nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng. Mô hình HTX công nghệ thông tin của HTX Công nghệ thông tin Huế là mô hình đầu tiên trong cả nước được thành lập ở Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2024 là khoảng thời gian được lựa chọn là cao điểm Tháng hành động vì HTX. Ông có thể cho biết thêm về thông điệp, mục đích và ý nghĩa của tháng hành động?

Tháng hành động vì HTX năm 2024 có chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của HTX", được triển khai thực hiện cao điểm từ ngày 29/3 đến 29/4/2024, với thông điệp HTX ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội; HTX hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia; Đổi mới, hợp tác, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX... Đây là hoạt động nhằm góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, nhất là vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh. Từ đó làm nguồn động viên, cổ vũ trong đội ngũ cán bộ quản lý và thành viên trong khu vực kinh tế tập thể chủ động, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đặc biệt là Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, Liên minh HTX sẽ có những kế hoạch gì để chuẩn bị cho Tháng hành động vì HTX?

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức Tháng hành động vì HTX năm 2024, Liên minh HTX tỉnh đã ban hành Kế hoạch để triển khai sâu rộng trong hệ thống Liên minh HTX, trong đó tập trung các hoạt động hưởng ứng được thực hiện trong tháng 3, tháng 4/2024, với các nội dung tập trung đẩy mạnh:

Hoạt động truyền thông: Tổ chức ký kết công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX, trọng tâm là tuyên truyền Tháng hành động vì HTX năm 2024 và kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung ký kết với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo nhiệm vụ của năm 2024; Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, trên Trang thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh và các ứng dụng mạng xã hội; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế xây dựng phóng sự, chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh và các HTX trên địa bàn.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì HTX năm 2024, Liên minh HTX tỉnh tập trung cao điểm cho buổi Lễ phát động Tháng hành động vì HTX năm 2024 với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã” và kỷ niệm ngày HTX Việt Nam, cụ thể Khai trương Trang thông tin điện tử chung cho các HTX, Liên hiệp HTX; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các HTX và doanh nghiệp thành viên liên kết trên địa bàn tỉnh; Tham quan mô hình HTX sản xuất ứng dụng công nghệ cao; Trao vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho một số HTX…

Thời gian tới, Liên minh HTX sẽ làm gì để tiếp tục đồng hành cùng HTX?

Trước hết, Liên minh HTX tỉnh sẽ tích cực đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đồng thời tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX trong Tháng hành động vì Hợp tác xã, trong đó cần chú trọng việc bám sát các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và của tỉnh về kinh tế tập thể... để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, qua đó cũng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò kinh tế tập thể trong nền kinh tế đối với toàn xã hội.

Thứ hai là, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nền kinh tế nước ta có thể phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn do nhiều biến động của tình hình kinh tế thế giới; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với kinh tế tập thể ở Việt Nam. Do vậy, Liên minh HTX sẽ tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền, vận động để khu vực kinh tế tập thể, các HTX phải chủ động, tiếp cận khoa học - kỹ thuật, nắm bắt thông tin, bồi dưỡng kiến thức để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; tăng cường áp dụng công nghệ mới, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra bền vững cho các sản phẩm, tạo liên kết vùng trong việc phát triển thương hiệu sản phẩm, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, xây dựng các chuỗi cửa hàng giới thiệu, kinh doanh sản phẩm…đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng với yêu cầu của thị trường cạnh tranh, phù hợp với xu hướng thương mại toàn cầu.

Thứ ba là, Liên minh HTX sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ để các mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, củng cố, phát triển kinh tế tập thể tại địa phương mà trước mắt là thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì HTX năm 2024 và hàng năm, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững.

Thứ tư là, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục thường xuyên phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình, có biện pháp củng cố, giúp đỡ HTX hoạt động hiệu quả và kiên quyết giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả kéo dài; cần tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút các nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX và mở rộng thị trường, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của các HTX. Tăng cường các chương trình ký kết, hợp tác với các học viện, trường đại học trong đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển HTX, tổ hợp tác; song song với đó là chính sách đào tạo tại chỗ theo hướng cầm tay, chỉ việc, "học phải đi đôi với hành".

Thứ năm là, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với các HTX tập trung triển khai các giải pháp nhằm củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo HTX; tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống HTX; xây dựng các mô hình HTX hiệu quả, bền vững gắn với phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn; triển khai các mô hình HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vay vốn cho HTX thành viên, tạo việc làm ổn định, tăng nguồn thu nhập ổn định cho thành viên...

Bạch Châu (thực hiện)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuẩn bị các bước "nước rút" để thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đạt hiệu quả

Từ ngày 11 đến hết ngày 17/5, các sở giáo dục và đào tạo (GD và ÐT) cùng các đơn vị đăng ký dự thi trên cả nước triển khai rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa hoàn thiện thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của thí sinh. Với 1.067.391 thí sinh đăng ký, Bộ GD và ÐT có nhiều lưu ý trong triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Chuẩn bị các bước nước rút để thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đạt hiệu quả
Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Tắt sóng 2G: Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng

Theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến tháng 9/2024 sẽ tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, tiến tới tắt sóng 3G những năm sau đó. Để không có người dân, khách hàng nào bị bỏ lại phía sau, cơ quan chức năng cùng các nhà mạng đã chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng.

Tắt sóng 2G Chuẩn bị phương án hỗ trợ chuyển đổi cho người dùng
Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

Đầu tháng 3, sau lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh sẽ đồng loạt triển khai công tác huấn luyện năm 2024. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện

TIN MỚI

Return to top