Phát động cuộc thi viết, vẽ về biển, đảo Tổ quốc quê em

Các em học sinh được tuyên tuyền về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo, biên giới, đất liền đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP