Tuổi trẻ hướng về biển đảo

Chương trình tặng 60 suất quà, mỗi suất 250 ngàn đồng, tặng 20 tủ thuốc, mỗi tủ trị giá 200 ngàn đồng và 5 tủ sách pháp luật cho các ngư dân trên địa bàn huyện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP