Lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy BĐBP chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ việc điều hành và thực hiện

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP