“4 cùng” với bà con

Ở địa bàn biên giới, người lính biên phòng cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với người dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP