Thả hơn 100 ngàn con tôm sú và 2 ngàn cua giống xuống đầm phá

Đó là hoạt động của Chi cục Thủy sản tỉnh nhằm hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2018”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP