Cùng cộng đồng giảm thiểu tai nạn giao thông

Hoạt động nhằm hưởng ứng Năm ATGT 2019 và xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP