Về bản làm chứng minh nhân dân giúp đồng bào

Tại những bản làng xa xôi trên tuyến biên giới huyện A Lưới hiện vẫn còn nhiều người chưa có giấy chứng minh nhân dân (CMND) vì nhiều lý do khác nhau.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP