Đưa đồi Vọng Cảnh trở thành điểm thu hút khách du lịch

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ đã đến trồng cây tại Làng trẻ em SOS Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP