Chống mọi biểu hiện chủ quan trong ứng phó sự cố, thiên tai

Phó Thủ tướng đánh giá, năm 2017 và từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai, sự cố tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP