Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Với 99 tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã dành trọn cuộc đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP