Báo Đảng địa phương tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp

Hội thảo với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên gần 50 cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố cả nước và một số cơ quan báo chí trung ương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP