Làm để dân tin

Nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Nam Đông đã góp phần chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP