Văn phòng Trung ương Đảng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Sáng 23/5, đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP