Năm 2018, phấn đấu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đề ra mục tiêu phấn đấu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, lao động nữ chiếm 40%.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP