“Đồng tiền, bát gạo của dân không thể buông lỏng“

Sáng nay (20/9), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP