Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Hai huyện Phong Điền và Hải Lăng có 11 xã giáp ranh, tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến ANTT, đòi hỏi chính quyền và lực lượng công an các cấp thuộc hai tỉnh phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP