Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

04/07/2019 - 14:42

Chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Bùi Thanh Hà tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2019 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 4/7.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu chuẩn bị thật tốt công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị thật tốt công tác Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phải rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy, làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu công tác nhân sự thường xuyên; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính trong xử lý, giải quyết công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả cao hơn thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác luân chuyển, điều động cán bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; điều động công an chính quy về xã; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

6 tháng qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy đã tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt các công việc trọng tâm. Đó là, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; sắp xếp các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ; kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; góp ý vào dự thảo các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; củng cố tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên…

Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 3 đợt sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, tổ dân phố và đã giảm được 243 thôn, tổ dân phố, giảm hơn 1.260 người hoạt động không chuyên trách; kết nạp 650 đảng viên mới…

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP