Giáo dục Tuyển sinh

Trường Đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, việc giao cho các trường đại học chủ trì chấm thi không mâu thuẫn với mục đích của kỳ thi THPT quốc gia.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP