Giáo dục Tuyển sinh

Cạn nguồn, khó tuyển bổ sung

Dù Đại học Huế và các trường đã thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 song chắc chắn nhiều ngành học và một số trường sẽ không đủ chỉ tiêu và khó tuyển bổ sung thêm vì nguồn tuyển đã cạn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP