Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/06/2018 - 10:06

Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, bộ máy

TTH.VN - Sáng 13/6, tại TP. Huế, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung một số văn bản về tổ chức, bộ máy cho các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

UVBCH Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban; UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, hội nghị là dịp để Ban Tổ chức Trung ương và các cấp ủy địa phương cùng nhau thảo luận, nghiên cứu, rà soát lại quy định, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, nhằm khắc phục những bất cập, trùng lắp, chồng chéo như hiện nay; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung cho ý kiến bổ sung, sửa đổi về những nội dung về Quy định 219 – QĐ/TW; Quyết định 184 – QĐ/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn 23 – HD/BTC TW của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, làm rõ về những quy định của cơ quan giúp việc cấp tỉnh, trường chính trị các tỉnh, thành phố; kiện toàn bộ máy chăm sóc sức khỏe của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ... với mục tiêu đặt ra là làm sao để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: Anh Phong  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP