Nhân phẩm đạo đức là yếu tố quyết định của người lãnh đạo

Nhân phẩm đạo đức là yếu tố quyết định của người lãnh đạo

Phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên không tự nhiên mà có, nó là kết quả của tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu kiên trì.
Xác định việc làm cụ thể trong học tập, làm theo Bác

Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc làm cụ thể trong học tập, làm theo Bác
Tuyên dương những “bông hoa” trong vườn Bác

Gương mẫu đi đầu trong việc nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân.

Tuyên dương những “bông hoa” trong vườn Bác
Điểm sáng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp (DN) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xác lập nền tảng - hạt nhân chính trị ở cơ sở; từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với DN.

Điểm sáng phát triển Đảng trong doanh nghiệp
Return to top