Bài viết của Tổng Bí thư Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc

Bài viết của Tổng Bí thư: Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc

Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".
BIDV trao 400 suất quà tết cho người nghèo

BIDV đã trao tượng trưng 200 triệu đồng tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tương đương 400 suất quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

BIDV trao 400 suất quà tết cho người nghèo
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận

Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2024.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận
Phong Điền có thêm 7 chi bộ trực thuộc Huyện ủy

Giải thể 2 Đảng bộ để thành lập các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phong Điền có thêm 7 chi bộ trực thuộc Huyện ủy
Phong Điền kiểm tra, giám sát 629 đảng viên trong năm 2023

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phong Điền kiểm tra, giám sát 629 đảng viên trong năm 2023
Return to top