Xuất khẩu dệt may, da giày: Nhiều yếu tố thuận lợi từ đầu năm

Với kim ngạch tăng cao ở nhiều thị trường, trong những tháng đầu năm, xuất khẩu của dệt may, da giày đã thu được nhiều kết quả khả quan.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP