Biến đất thành “vàng”

Chồng là cử nhân ngành Bảo vệ thực vật, vợ cũng tốt nghiệp Đại học Nông lâm Huế ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP