Đập Cửa Lác xuống cấp: Nhiều diện tích lúa bị ảnh hưởng

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đập Cửa Lác xuống cấp nhiều đoạn, gây khó khăn cho sản xuất lúa hai huyện Phong Điền và Quảng Điền trong vụ hè thu sắp đến.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP