Thị trường lao động năm 2017: Hứa hẹn nhiều khởi sắc

Việc cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng ngày càng tăng năng suất lao động (LĐ), chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế có tác động không nhỏ đến việc làm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP