Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

11/01/2019 - 16:09

Nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực

TTH.VN - Chiều 11/1, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội thi cắm hoa nghệ thuật do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức

Năm 2018, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh với 223 trường hợp nhận hỗ trợ từ các nguồn quỹ, tổng số tiền gần 124 triệu đồng và xây mới 2 Nhà Mái ấm Công đoàn.

Năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP