Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

26/11/2018 - 14:07

Thanh tra việc thực hiện quy hoạch phát triển xi măng

TTH.VN - Sáng 26/11, Đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về phát triển xi măng trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự tại buổi công bố quyết định.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra

Tại buổi công bố, đại diện đoàn thanh tra đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và triển khai nội dung thanh tra về việc thực hiện theo quy hoạch xi măng được duyệt trên địa bàn toàn quốc, việc khai thác đá làm nguyên liệu sản xuất xi măng theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/82011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Để đảm bảo phục vụ tốt cho việc thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian của Đoàn thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các nội dung theo yêu cầu để tham mưu UBND tỉnh báo cáo đoàn thanh tra theo đúng chương trình làm việc của đoàn.

Dự kiến đoàn thanh tra sẽ làm việc đến cuối tháng 12/2018.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP