Thế giới Thế giới toàn cảnh

Nhật Bản chú trọng hỗ trợ phát triển cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương

Với hơn 70% giá trị viện trợ được gửi đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, giới chức Nhật Bản đang từng bước thúc đẩy hợp tác kinh tế với khu vực này như một trong những ưu tiên ngoại giao chính của đất nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP