Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

11/01/2018 - 06:01

THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO:

Tìm người có đức, có tài

TTH - Lần đầu tiên, UBND tỉnh tổ chức thi tuyển công khai chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương nhằm lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ năng lực, tâm huyết, khát vọng, tư duy đổi mới… góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đây là bước đột phá trong việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trao chứng chỉ cử nhân hành chính tại Học viện hành chính

Công khai, minh bạch

Theo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương được UBND tỉnh ban hành, việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo sở nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn người có đức, tài, đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết, khát vọng và ý tưởng tư duy để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của tỉnh. “Thi tuyển phải đảm bảo và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu. Đồng thời, ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan”- ông Đặng Sỹ Thọ, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ cho biết.

Người tham gia dự tuyển ngoài việc đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định chung, phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Phó Giám đốc như về năng lực quản lý, điều hành; khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp kinh tế - kỹ thuật về ngành công nghiệp, thương mại và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của sở… Ở phần thi tuyển, các thí sinh phải thi viết và trình bày đề án chỉ ra mặt mạnh, hạn chế của ngành công thương tỉnh, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển ngành; trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển... Bài thi được chấm theo thang điểm 100, trong đó bài thi viết là điểm kết quả trung bình cộng người chấm thi; bài thi trên 50 điểm mới được tham gia phần thi trình bày đề án. Người trúng tuyển là người có điểm trình bày đề án cao nhất.

Đột phá trong công tác cán bộ

Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là chủ trương lớn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài và là đột phá quan trọng trong công tác cán bộ. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương. Quá trình chuẩn bị thi tuyển đã được UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển chuẩn bị rất kỹ càng, chặt chẽ, xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo công tâm, khách quan, trung thực, đúng các quy định được ban hành. Đến nay, Hội đồng thi tuyển đã tiếp nhận được hồ sơ của 2 ứng viên tham dự thi tuyển và đang làm các quy trình để tổ chức thi tuyển.

Đánh giá công tác thí điểm thi tuyển lần này, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Hội đồng thi tuyển Bạch Chơn Đông nhấn mạnh, quy định thi tuyển lần này khá “mở”, đối tượng được đăng ký dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương. Đáng chú ý là “không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng sở, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định” góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ. “Công tác chuẩn bị nhân sự ứng tuyển, công tác tổ chức thi tuyển đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch, thực chất, bỏ được tính hình thức. Điều quan trọng là tránh được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý tại các sở, ngành, địa phương”- ông Bạch Chơn Đông nói.

Là một trong 22 địa phương của cả nước được tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở, Thừa Thiên Huế đang kỳ vọng vào bước đột phá trong công tác cán bộ, được dư luận đồng tình ủng hộ. Từ thực hiện thí điểm thi tuyển này, những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở được bổ nhiệm sẽ phát huy tài năng, tâm huyết của mình ở cương vị mới, đóng góp quan trọng vào trong sự nghiệp phát triển chung của toàn tỉnh.

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương của Tỉnh ủy: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy đối với các cơ quan khối Đảng, đoàn thể; Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước; các sở, ban, ngành và cấp huyện tự lựa chọn đơn vị sẽ tiến hành thí điểm thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Dự kiến số lượng đơn vị thi tuyển: khối cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể 1-2 đơn vị; khối cơ quan nhà nước 5-7 đơn vị; khối sự nghiệp thuộc nhà nước 2-3 đơn vị. Thời gian thi tuyển đến hết năm 2019.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP