Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/11/2016 - 19:18

180 hộ dân A Lưới được hỗ trợ phát triển sản xuất

TTH - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2016, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai cho 180 hộ dân tham gia phát triển sản xuất gồm các mô hình: chăn nuôi lợn; gà thả vườn, vịt thả đồng; chăn nuôi dê, hỗ trợ đề án phát triển đàn bò của huyện…

Đến thời điểm này, Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới các xã đã xây dựng dự toán 16 mô hình cho các hộ tham gia. Huyện A Lưới là địa phương được hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016, với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng cho 10 xã.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP