Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

14/11/2017 - 19:03

Bàn giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động

TTH - Chiều 14/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND về quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020, Quyết định 64/2017/QĐ-UBND về chương trình việc làm giai đoạn 2017-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 15.287 lao động, đạt 95,5% kế hoạch, trong đó có 336 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy vậy, một số địa phương chưa quan tâm thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động, tiến độ thu thập thông tin chậm. Một bộ phận doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về lao động, việc làm. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có tăng so với những năm trước nhưng chưa tương xứng với lực lượng lao động của tỉnh...

Đặt ra chỉ tiêu giai đoạn 2017-2020 giải quyết việc làm cho 64 nghìn lao động, trong đó năm 2018 là 16 nghìn lao động, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, thiết lập môi trường đầu tư, khởi nghiệp thuận lợi để thu hút đầu tư; hỗ trợ phát triển nhanh mạng lưới doanh nghiệp để tạo việc làm mới; đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Tại hội nghị, các địa phương, cơ sở đào tạo, công ty xuất khẩu lao động thảo luận các giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng việc xuất khẩu lao động.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP