Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

05/12/2018 - 14:36

Huy động 2.735 tỷ đồng thực hiện dự án giải phóng khu vực I di tích Kinh thành Huế

TTH.VN - Theo báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý, giai đoạn này cần huy động thêm nguồn lực gần 5.000 tỷ đồng để thực hiện 27 dự án, trong đó có dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích kinh thành Huế giai đoạn 1 là 2.735 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trong một lần thăm hỏi tình hình đời sống cư dân khu vực 1 kinh thành Huế

Theo đó, sẽ bổng sung nguồn lực khoảng 300 tỷ đồng cho 24 dự án cấp thiết cần thực hiện, đồng thời cắt giảm nguồn lực thực hiện 208 tỷ đồng từ 19 dự án. Đồng thời, ngân sách tỉnh bổ sung nguồn vốn 110,5 tỷ đồng để thực hiện 17 dự án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, nguồn vốn dự phòng, vượt thu, quỹ phát triển đất, vốn sự nghiệp di tích, vốn ứng trước ngân sách tỉnh và huy động hợp pháp khác để thực hiện các dự án quan trọng liên quan phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thuộc các lĩnh vực ưu tiên.

Cụ thể, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ mở rộng sân bay Phú Bài và Khu vực 1 Kinh thành Huế; Dự án Đô thị thông minh và các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ kêu gọi đầu tư..:

Đáng chú ý, sẽ huy động nguồn lực để thực hiện 27 dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 4.939.516 tỷ đồng; trong đó dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích kinh thành Huế giai đoạn 1 là 2.735 tỷ đồng, dự kiến đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng là 1.880 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện tái định cư.

Theo UBND tỉnh, đến thời điểm hiện nay, danh mục các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý có nhiều thay đổi so với kế hoạch đã được giao từ ban đầu, một số dự án chưa thật sự cấp thiết cần phải giãn tiến độ để tập trung vốn cho các dự án có nhu cầu cấp thiết hơn và cần phải triển khai sớm, một số dự án quan trọng cấp bách phát sinh trong quá triển khai thực hiện kế hoạch; đặc biệt, các dự án, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng... trong quá trình xây dựng kế hoạch chưa lường hết hoặc chưa phát sinh nên cần phải bổ sung để thực hiện.

Một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương nhưng ngân sách tỉnh có hỗ trợ một phấn đến nay nhiều dự án không thực hiện hoặc giãn tiến độ do nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 bị cắt giàm nên phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo kế hoạch giao cần phải điều chỉnh cho dự án khác có nhu cầu bức thiết hơn.

Mặt khác, một số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý trong quá trình triển khai thực hiện do tính chất cấp thiết đã dược ngân sách tỉnh bổ sung từ nguồn vốn vượt thu, ứng trước hoặc đã bổ sung vào các dự án ODA nên không sử dụng hết phần vốn được giao vì vậy cần phải chỉnh để bố sung vốn cho dự án khác.

Trên cơ sở danh mục đã được UBND tỉnh thống nhất, khả năng cân đối đối nguồn lực để điều chỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, nhằm đáp ứng yêu cầu về thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong giai đoạn 2016-2020 và đề xuất của các ngành, các địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan, sau khi rà soát, tổng hợp và xem xét cân đối nguồn vốn cần thiết bổ sung một số công trình trong giai đoạn 2016-2020 đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP